Меню
Разработки
Разработки  /  Информатика  /  Уроки  /  11 класс  /  Авторська розробка уроку з інформатики у 11 класі за темою «Програми обробки електронних таблиць (ЕТ), їх призначення та функції. Типи даних в ЕТ. Прикладна програма MS Excel»

Авторська розробка уроку з інформатики у 11 класі за темою «Програми обробки електронних таблиць (ЕТ), їх призначення та функції. Типи даних в ЕТ. Прикладна програма MS Excel»

Авторська розробка уроку з інформатики в 11 класі за темою "Програми обробки електронних таблиць (ЕТ), їх призначення та функції. Типи даних в ЕТ. Прикладна програма MS Excel"

29.03.2017

Содержимое разработки

Запорізька гімназія №6 Запорізької міської ради Запорізької області


Урок з інформатики (11 клас)

Вчитель:

Щеголеватих Ольга Дмитрівна.


Тема: «Програми обробки електронних таблиць (ЕТ), їх призначення та функції. Типи даних в ЕТ. Прикладна програма MS Excel»


Мета:

 • Навчальна:

• систематизувати пройдений матеріал з прикладних програм і ОС (операційної системи) Windows-ХР /Windows-7);

• ознайомити з прикладною програмою з ППП (пакету прикладних програм) MS Offise - MS Excel (7.0), її можливостями та функціональним призначенням;

• продовжити оволодіння термінологією Windows: вивчити нови визначення, поняття;

• закріпити практичні навички користувачів ПК, шляхом виконання практичних завдань на ПК, практичной роботи №2 за темою «Створення електронних таблиць» у середовищі MS Excel;

 • Розвивальна:

• розвивати логіку мислення, мову, інтерес до предмету;

• сприяти формуванню коммуникативній та предметній компетентностей (інформативної та інформаційної компетенцій);

 • Виховна:

• створити умови для виховання конкурентно-здатної особистості з навичками випускника ХХІ століття: вміння працювати у команді, толерантність, дотримання правил нетикету (соціальна компетенція), здатність об'єктивного оцінювання себе та оточуючих (критичне мислення).


Нові поняття: табличний процесор, електронна таблиця (ЕТ), матриця, комірка ЕТ, ідентифікатори комірки (рядку, стовпчика) ЕТ.


Тип урока: Комбінований урок (1 година): закріплення знань та  ознайомлення з новим матеріалом.


Методи роботи: словесні, наочні, теоретичні, практичні, демонстрація.


Обладнання: дошка, ПК, схеми, підручники, опорні лекції, картки із завданнями для виконання практичної роботи №2, картка з результатами обчислень практичної роботи №2.

Хід уроку.


 1. Організаційний момент.

Привітання. Переклик. Інструктаж з БЖД під час роботи у комп’ютерному класі.

 1. Постановка мети уроку:

• Повторити пройдений матеріал по ОС та ППО загального призначення.

• Ознайомиться з прикладною програмою для обробки числової інформації з пакету Microsoft Offise – МS Excel.

 1. Актуалізація опорних знань (підготовка до сприйняття нового матеріалу).

* Показати на екрані через відеопроектор або накреслити на дошці чи роздати картки Узагальнюючі схеми пройденого матеріалу (див. додаток1) та матрицю з m рядків та n стовпців.


Питання:

 1. Що таке інформація?

 2. Які форми інформації Ви знаєте?

 3. Що таке прикладні програми?

 4. Для чого вони призначені?

 5. Під керуванням якої програми працюють будь-які прикладні програми?

 6. Дайте визначення операційної системи ПК?

            

4. Пояснення нового матеріалу.

Питання:

1. Excel - прикладна програма?

2. Як у неї ввійти через Головне меню?


(Пуск= Всі програми= Microsoft Offise= Microsoft Excel)


*Роздадти картки 1 з опорною лекцією. Робота учнів з роздатковим матеріалом для ознайомлення з новим теоретичним матеріалом.

Картка 1

____________________________________________________________________________

Електронні таблиці (ЕТ). Табличний процесор


Тема: «Програми обробки електронних таблиць (ЕТ), їх призначення та функції. Типи даних в ЕТ. Прикладна програма MS Excel»


1. Програми для проведення розрахунків та обробки даних у вигляді електронних таблиць називають табличним процесором. У пам'яті ПК Excel створює електронну таблицю.

 1. Електронна таблиця (ЕТ) - прямокутна матриця, що складається з колонок та рядків, на перетину яких розташовані комірки. Кожен рядок і колонка має ідентифікатор, тому кожна комірка визначається однозначно.

 2. Ідентифікатор клітинки ЕТ (тобто адреса) складається з позначення колонки та рядку ЕТ).

 3. Матриця - прямокутна таблиця будь-яких елементів, що складається з m рядків та n стовпців.

 4. Документ, що створюють в Excel, називають книгою. Книга складається з листів.

 5. Робочий лист - це ЕТ, які складаються з колонок та рядків, на перетині яких знаходяться клітинки.

 6. Колонка (стовпчік), рядок або клітинка, в якій знаходиться табличний курсор, буде активною колонкою (рядком, клітинкою).

 7. Табличний курсор - темна прямокутна рамка. Введення інформації в комірку здійснюється за допомогою клавіші Enter.

 8. Типи даних, що обробляє програма Excel:

1) Текст

2) Число (включаючи дату і час)

3) Формула (завжди починається зі знака «=»)

* Excel тип даних розпізнає по контексту. Не допустимо пробіл в числі та у формулі (за винятком у текстових операндах).

 1. Формулою в Excel є введена (!) в комірку послідовність певних символів, що починається зі знака «=» («равно»).

 2. Функції ЕТ:
  1 - обчислення;
  2 - графічне відображення числової інформації (діаграми, графіки)
  ;
  3 - відображення даних на географічних
  мапах;
  4 - обробка даних як БД (бази даних);
  5 - аналіз по зведених таблицях;
  6 - прогнозування;
  7 - статистичний аналіз.


Висновок:

Електронні таблиці (ЕТ) - найбільш поширений клас ППП; користується широким колом користувачів ПК у всіх сферах діяльності людини, де потрібно прораховувати, аналізувати, подавати в різній формі великі обсяги числової інформації.

____________________________________________________________________________


 1. Закріплення вивченого матеріалу (узагальнення та систематизація знань, умінь; зв'язок нових з раніше отриманими і сформованими).


*Виконання практичних завдань в середовищі МS Excel (написати завдання на дошці):

Завдання 1: ввести в комірки А1 -- 44
                                            А2 -- 55
                                            А3 -- 66
                                           C1 -- суму вмісту комірок А1 та А3.

Завдання 2: обчислити суму вмісту комірок А1 та А3, ділене на вміст комірки А2. Формулу занести в комірку С1.

Завдання 3: замінити вміст комірки А2 на 10. Перевірити результат обчислень формули в комірці С1.

Завдання 4: Занести в комірку А4 текстову інформацію - «прімер1». Курсором миші протягнути за правий нижній кут до комірки А14. Ця процедура називається - автозаповнення.


*Самостійне виконання практичної роботи №2, дотримуючись правил БЖД у комп’ютерному класі; використання термінології Windows при спілкуванні між собою; виконання завдань за допомогою карток 2.

** Робота індивідуальна або парна. При малий наявності ПК - у малих групах (2-3 учня за ПК).

Картка 2

____________________________________________________________________________

Практична робота №2 з теми: «Створення електронних таблиць»


1. Завантажити табличний процесор.
2. Заповнити електронну таблицю даними за зразком:1 2 3 4 5 Середнє

значення

Сума
1

41

50,5

124,3

2

532

181

40

42,5

77

813

37

37,5

60

13,4

554

20

40

82,5

33

11,5Всього:3. Порівняйте дані, які представлені на екрані, з даними, записаними на картці. Вони повинні бути однакові. У разі необхідності відредагувати введені дані.

4. Виконайте операції для обчислення середнього арифметичного значення кожного рядка.

5. Виконайте операцію з обчислення суми елементів кожного рядка.

6. Виконайте операцію з обчислення суми елементів кожного стовпця.

7. Виконайте операцію з обчислення середнього значення елементів всієї таблиці.

8. Виконайте операції з знаходження суми 1-го та 3-го рядків і суми елементів

2-го та 4-го рядків. Потім визначте різницю між першою та другою сумами.

9. Виконайте операції знаходження суми елементів парних і непарних колонок. Після цього знайдіть різницю між першою та другою сумами.

10.Скопіювати свою практичну роботу №2 на флеш-пам’ять або переслати її на свою електронну пошту (обовзково!) .

_____________________________________________________________________________


Самооцінювання результатів роботи учнів у малих групах (як умова для формування навичок критичного мислення, тобто здатність об'єктивно оцінювати свою роботу та поведінку при роботі у команді, а також – оточуючих).


*Перевірка результатів роботи учнів. Звірити отримані результати (див. картка № 2).


Картка 3

____________________________________________________________________________Картка з результатами обчислень практичної роботи №2_____________________________________________________________________


6. Підведення підсумків і результатів роботи (рефлексія)
Питання:

1). Що нового ми сьогодні дізналися?

2). Що навчилися робити?

3). Ви згодні з тим, що «математика - королева всіх наук, арифметика - цариця математики», а інформатика – спадкова принцеса математики?

4). Ви згодні з тим, що ПК «помічник» людини, яка, однак, не може замінити людський розум?

5). Чому важливо спілкуватися єдиною мовою інформатики - термінологією Windows?

6). Як Ви гадаєте, у яких професіях можуть знадобиться навички роботи в програмі Excel?

7). Чи важливо дотримуватись правил толерантного спілкування, правил нетикету при спільної роботі за ПК, а в інтернет-спільноті, в суспільстві?

8). Чи важливо цє для Вашого майбутнього професійного (кар’єрного) росту?


* Мета уроку досягнута.


7. Виставлення оцінок. Домашнє завдання.

* Д/з на дошці:

 • Вивчити визначення з конспекту, читати підручник (відповідні теми)/ (середньо-достатній рівень)

 • (необов`язково) Практ. завд.:

1- Побудуйте кругову діаграму для даних 5-го стовпця (Пр.р. №2).
2- Побудуйте діаграму-графік для даних колонок 2 і 5. Ряди повинні знаходитися у стовпцях. (Пр.р. №2). / (достатньо-високий рівень)

3- Створити алгоритм побудування діаграм у середовищі МS Excel в будь-якої формі. / (високий рівень)*Урок з інформатики у11 класі розроблено відповідно до оновленої у 2016 році програми, рекомендованої МОНС України: «ІНФОРМАТИКА. Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (35 г). Автори програми: І.О. Завадський, Ю.О. Дорошенко, Ж.В. Потапова.


Додаток 1


І(О)С – інформаційна обчислювальна система

АЗ – апаратне забезпечення

ПЗ – програмне забезпечення

ОС – операційна система

ППЗ – прикладне програмне забезпечення

ГР – графічний редактор

ТР – текстовий редактор

ТП – текстовий процесор

КП – комп'ютерні презентації

ЕТ – електронні таблиці

Страница 7

Авторська розробка уроку вчителя інформатики Щеголеватих Ольги Дмитрівни


-70%
Курсы повышения квалификации

Профессиональная компетентность педагогов в условиях внедрения ФГОС

Продолжительность 72 часа
Документ: Удостоверение о повышении квалификации
4000 руб.
1200 руб.
Подробнее
Скачать разработку
Сохранить у себя:
Авторська розробка уроку з інформатики у 11 класі за темою «Програми обробки електронних таблиць (ЕТ), їх призначення та функції. Типи даних в ЕТ. Прикладна програма MS Excel» (107.5 KB)