^ Наверх ^
Готовые уроки для учителей

Сайт учителя для учителей


Получите сайт учителя бесплатно


Нажмите, чтобы узнать подробности

Поняття презентації. Комп’ютерна презентація, її об’єкти

Видеоуроки по информатике | Олимпиады по информатике | Вебинары для учителей информатики

Получите лучшие проекты для работы учителя

Поняття презентації. Комп’ютерна презентація, її об’єкти

Автор: Орлова Наталія Олександрівна,   Размер: 0.9 MB
Добавлен: 05.07.2013.

Материал на украинском языке.

МЕТА:

познайомити учнів із поняттями «презентація», «комп’ютерна презентація»

розвивати логічне мислення, творчість, комп’ютерну грамотність;

виховувати бережне ставлення до комп’ютерної техніки.

ПЛАН УРОКУ

 1. Організаційний етап.
 2. Актуалізація опорних знань.
 3. Мотивація навчальної діяльності.           Повідомлення теми, мети, завдань уроку.
 4. Сприймання і усвідомлення нового навчального матеріалу.
 5. Робота учнів над вправами по застосуванню знань.
  • Практична робота.
  • Релаксація.
 6. Підсумок уроку.
 7. Домашнє завдання.

Хід уроку

 1. Організаційний етап.

Привітання.

Фіксація відсутніх учнів.

Перевірка готовності учнів до уроку.

Перевірка готовності до уроку кабінету.

Перевірка наявності обладнання до уроку.

 1. Актуалізація опорних знань.
 • З якими програмами MS OFFICE ви вже знайомі? Яке їх призначення?
 1. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

Сьогодні ми познайомитися з призначенням програми для створення комп’ютерних презентацій MS POWERPOINT.

 1. Сприймання і усвідомлення нового навчального матеріалу.

Презентації та їх призначення

Мультимедійні технології дозволяють використовувати всі способи представлення інформації одночасно. Головною особливістю цих технологій є інтерактивність, можливість користувача брати участь у роботі апаратно-інформаційних пристроїв. На даний момент розроблено багато мультимедійних програм і продуктів таких, як довідники, енциклопедії, віртуальні тренажери, навчальні програми, комп’ютерні презентації.

Раніше під час виступу або лекції використовували плакати, малюнки, формули, посібники тощо. За допомогою діапроекторів і кодоскопів демонстрували графічні слайди на екран.

Розвиток комп’ютерної техніки та поява мультимедійного проектора зараз дозволяє підготувати і показати ілюстрований матеріал у вигляді презентації. Саме цей термін включає в себе невід’ємні та важливі моменти для успішної організації якісного звукового, візуального і графічного супроводу доповідача.

Слово «презентація» походить від латинського «prezentation», що означає передаю, вручаю. Отже, презентація — це представлення інформації, виступ, доклад, захист проекту, представлення ідей, людей,  реклама товарів тощо.

Презентація – це публічне представлення певної інформації

Метою презентації може бути представлення досягнень організації або окремої людини, реклама продукції, висвітлення різноманітних заходів, перспектив розвитку інформаційних технологій тощо.

Презентації можуть проводитися на виставках, конференціях та семінарах, у навчальних аудиторіях, в офісах та торгових залах, демонструватися по телебаченню, транслюватися по радіо.

У школі презентація здебільшого використовується для супроводу  усного повідомлення на уроці або доповіді на конференції, під час захисту навчального проекту чи науково-дослідної роботи, при поясненні нового матеріалу тощо.

Презентації як спосіб представлення інформації зазвичай містять текст, ілюстрації до тексту для кращого його сприйняття, звукові та відео фрагменти. Раніше, до використання комп’ютерів, текст презентації озвучував доповідач, за ілюстрації правили  малюнки, плакати, а звукові фрагменти відтворювалися за допомогою магнітофона.

Для покращення сприйняття презентації сучасні інформаційні технології дозволяють створювати набори електронних слайдів з використанням текстів, графічних зображень,  аудіо - та відео фрагментів, робити їх  мультимедійними, динамічними,  інтерактивними.

Такі набори електронних слайдів називають комп’ютерними презентаціями, або просто презентаціями. Комп’ютерні презентації є різновидом мультимедійних проектів.

Поняття презентації. Комп’ютерна презентація, її об’єкти

Комп’ютерна  презентація — це набір кольорових слайдів, підготовлених з використанням інформаційних технологій та  призначених для розкриття однієї теми

Мультимедіа (англ. multi – багато, media – носій, середовище) — одночасне використання різних форм представлення інформації: тексту, графіки, відео фрагментів, анімації та звуку.

Основні можливості систем опрацювання комп’ютерних презентацій:

включення до слайдів презентації текстів, графічних зображень, відео- та звукових об’єктів;

редагування та форматування об’єктів презентації;

використання шаблонів і стилів оформлення слайдів;

застосування ефектів анімації до об’єктів презентації;

налаштування послідовності та тривалості відтворення об’єктів презентації;

налаштування режимів демонстрації слайдів на екрані монітора або з використанням мультимедійного проектора;

демонстрація створеної презентації;

підготовка до друку слайдів презентації;

збереження презентації у файлах різних форматів для відтворення з використанням різних програмних продуктів;

включення до файлів презентацій засобів відтворення презентації для демонстрації її на комп’ютері, на якому не встановлена жодна система опрацювання презентацій, та ін.

Сфери використання комп’ютерних презентацій:

Рекламування товарів, послуг;

Супровід виступів, демонстрація ідей;

Створення фотоальбомів;

Наочне подання навчальних матеріалів;

Контроль знань;

Керування навчально-пізнавальною діяльністю учнів тощо.

5. Робота учнів над вправами по застосуванню знань.

5.1   Практична робота.

Інструктаж з техніки безпеки.

Робота з програмою PAINT.

Диференційоване завдання.

Учні отримують на вибір диференційовані картки із завданнями:

5.2   Релаксація.

6. Підсумок уроку.

 • Що таке презентація? Де використовуються презентації?
 • З яких об’єктів складається презентація?
 • Що таке мультимедіа?

Як підсумок нашої роботи буде написання словника.

Українською

Російською

Відкрити

Открыть

Зберегти

Сохранить

Вигляд

Вид

Показ слайдів

Демонстрация слайдов

Почати показ

Начать показ

Домашнє завдання.

Вивчити тему «Поняття презентації. Комп’ютерна презентація, її об’єкти».

Скачан: 689

Нажмите, чтобы узнать подробности и подать заявки350 готовых практических упражнений с самопроверкой для уроков информатики в 5-ом классе

Добавить ваш комментарий


Для перехода на новую строку просто нажмите enter


* Ваш комментарий появится выше всех остальных

Комментарии на сайте:

Комментарий добавил(а): Юлия

Дата: 15.03.2016 22:56:03

   хороший урок

Прочие материалы этого раздела:

Вложенность множеств

Предлагаю опорный конспект по одной из наиболее сложных тем Множества, 2-й класс, по программе А.В.Горячева

Cоздание сайта в программе FrontPage

Урок предполагает максимум самостоятельности от учащихся.

Буфер обмена. Практическая работа в графическом редакторе

На уроке ученики отрабатывают навыки работы с графическим редактором, повторяют и закрепляют умения работать с инструментами – "копирование", "вставка", "отразить/повернуть".

Конспект урока информатики "Реализация алгоритмических конструкций с помощью объектно-ориентированной среды программирования Scratch (Скретч)"

Урок сформирует умения составлять алгоритмические конструкции разных типов, сформирует умения пользоваться технологией работы в программной среде, введет понятие «формальный исполнитель алгоритма».


Смотрите также
Техника безопасности при работе за компьютером
Запросы на выбор данных из БД в Делфи
Комбинаторные задачи в информатике
Информация и её свойства
Путешествие в страну "Информатика"
Презентация "Понятие алгоритма"
Конспект урока "Понятие алгортма"