^ Ќаверх ^
√отовые уроки дл€ учителей

—айт учител€ дл€ учителей


ѕон€тт€ презентац≥њ.  омпТютерна презентац≥€, њњ обТЇкти

ѕон€тт€ презентац≥њ.  омпТютерна презентац≥€, њњ обТЇкти

јвтор: ќрлова Ќатал≥€ ќлександр≥вна,   –азмер: 0.9 MB
ƒобавлен: 05.07.2013.

ћатериал на украинском €зыке.

ћ≈“ј:

познайомити учн≥в ≥з пон€тт€ми «презентац≥€», «комп’ютерна презентац≥€»

розвивати лог≥чне мисленн€, творч≥сть, комп’ютерну грамотн≥сть;

виховувати бережне ставленн€ до комп’ютерноњ техн≥ки.

ѕЋјЌ ”–ќ ”

 1. ќрган≥зац≥йний етап.
 2. јктуал≥зац≥€ опорних знань.
 3. ћотивац≥€ навчальноњ д≥€льност≥.           ѕов≥домленн€ теми, мети, завдань уроку.
 4. —прийманн€ ≥ усв≥домленн€ нового навчального матер≥алу.
 5. –обота учн≥в над вправами по застосуванню знань.
  • ѕрактична робота.
  • –елаксац≥€.
 6. ѕ≥дсумок уроку.
 7. ƒомашнЇ завданн€.

’≥д уроку

 1. ќрган≥зац≥йний етап.

ѕрив≥танн€.

‘≥ксац≥€ в≥дсутн≥х учн≥в.

ѕерев≥рка готовност≥ учн≥в до уроку.

ѕерев≥рка готовност≥ до уроку каб≥нету.

ѕерев≥рка на€вност≥ обладнанн€ до уроку.

 1. јктуал≥зац≥€ опорних знань.
 • « €кими програмами MS OFFICE ви вже знайом≥? яке њх призначенн€?
 1. ћотивац≥€ навчальноњ д≥€льност≥. ѕов≥домленн€ теми, мети, завдань уроку.

—ьогодн≥ ми познайомитис€ з призначенн€м програми дл€ створенн€ комп’ютерних презентац≥й MS POWERPOINT.

 1. —прийманн€ ≥ усв≥домленн€ нового навчального матер≥алу.

ѕрезентац≥њ та њх призначенн€

ћультимед≥йн≥ технолог≥њ дозвол€ють використовувати вс≥ способи представленн€ ≥нформац≥њ одночасно. √оловною особлив≥стю цих технолог≥й Ї ≥нтерактивн≥сть, можлив≥сть користувача брати участь у робот≥ апаратно-≥нформац≥йних пристроњв. Ќа даний момент розроблено багато мультимед≥йних програм ≥ продукт≥в таких, €к дов≥дники, енциклопед≥њ, в≥ртуальн≥ тренажери, навчальн≥ програми, комп’ютерн≥ презентац≥њ.

–ан≥ше п≥д час виступу або лекц≥њ використовували плакати, малюнки, формули, пос≥бники тощо. «а допомогою д≥апроектор≥в ≥ кодоскоп≥в демонстрували граф≥чн≥ слайди на екран.

–озвиток комп’ютерноњ техн≥ки та по€ва мультимед≥йного проектора зараз дозвол€Ї п≥дготувати ≥ показати ≥люстрований матер≥ал у вигл€д≥ презентац≥њ. —аме цей терм≥н включаЇ в себе нев≥д’Їмн≥ та важлив≥ моменти дл€ усп≥шноњ орган≥зац≥њ €к≥сного звукового, в≥зуального ≥ граф≥чного супроводу допов≥дача.

—лово «презентац≥€» походить в≥д латинського «prezentation», що означаЇ передаю, вручаю. ќтже, презентац≥€ — це представленн€ ≥нформац≥њ, виступ, доклад, захист проекту, представленн€ ≥дей, людей,  реклама товар≥в тощо.

ѕрезентац≥€ – це публ≥чне представленн€ певноњ ≥нформац≥њ

ћетою презентац≥њ може бути представленн€ дос€гнень орган≥зац≥њ або окремоњ людини, реклама продукц≥њ, висв≥тленн€ р≥зноман≥тних заход≥в, перспектив розвитку ≥нформац≥йних технолог≥й тощо.

ѕрезентац≥њ можуть проводитис€ на виставках, конференц≥€х та сем≥нарах, у навчальних аудитор≥€х, в оф≥сах та торгових залах, демонструватис€ по телебаченню, транслюватис€ по рад≥о.

” школ≥ презентац≥€ здеб≥льшого використовуЇтьс€ дл€ супроводу  усного пов≥домленн€ на уроц≥ або допов≥д≥ на конференц≥њ, п≥д час захисту навчального проекту чи науково-досл≥дноњ роботи, при по€сненн≥ нового матер≥алу тощо.

ѕрезентац≥њ €к спос≥б представленн€ ≥нформац≥њ зазвичай м≥ст€ть текст, ≥люстрац≥њ до тексту дл€ кращого його сприйн€тт€, звуков≥ та в≥део фрагменти. –ан≥ше, до використанн€ комп’ютер≥в, текст презентац≥њ озвучував допов≥дач, за ≥люстрац≥њ правили  малюнки, плакати, а звуков≥ фрагменти в≥дтворювалис€ за допомогою магн≥тофона.

ƒл€ покращенн€ сприйн€тт€ презентац≥њ сучасн≥ ≥нформац≥йн≥ технолог≥њ дозвол€ють створювати набори електронних слайд≥в з використанн€м текст≥в, граф≥чних зображень,  ауд≥о - та в≥део фрагмент≥в, робити њх  мультимед≥йними, динам≥чними,  ≥нтерактивними.

“ак≥ набори електронних слайд≥в називають комп’ютерними презентац≥€ми, або просто презентац≥€ми.  омп’ютерн≥ презентац≥њ Ї р≥зновидом мультимед≥йних проект≥в.

ѕон€тт€ презентац≥њ.  омпТютерна презентац≥€, њњ обТЇкти

 омп’ютерна  презентац≥€ — це наб≥р кольорових слайд≥в, п≥дготовлених з використанн€м ≥нформац≥йних технолог≥й та  призначених дл€ розкритт€ одн≥Їњ теми

ћультимед≥а (англ. multi – багато, media – нос≥й, середовище) — одночасне використанн€ р≥зних форм представленн€ ≥нформац≥њ: тексту, граф≥ки, в≥део фрагмент≥в, ан≥мац≥њ та звуку.

ќсновн≥ можливост≥ систем опрацюванн€ комп’ютерних презентац≥й:

включенн€ до слайд≥в презентац≥њ текст≥в, граф≥чних зображень, в≥део- та звукових об’Їкт≥в;

редагуванн€ та форматуванн€ об’Їкт≥в презентац≥њ;

використанн€ шаблон≥в ≥ стил≥в оформленн€ слайд≥в;

застосуванн€ ефект≥в ан≥мац≥њ до об’Їкт≥в презентац≥њ;

налаштуванн€ посл≥довност≥ та тривалост≥ в≥дтворенн€ об’Їкт≥в презентац≥њ;

налаштуванн€ режим≥в демонстрац≥њ слайд≥в на екран≥ мон≥тора або з використанн€м мультимед≥йного проектора;

демонстрац≥€ створеноњ презентац≥њ;

п≥дготовка до друку слайд≥в презентац≥њ;

збереженн€ презентац≥њ у файлах р≥зних формат≥в дл€ в≥дтворенн€ з використанн€м р≥зних програмних продукт≥в;

включенн€ до файл≥в презентац≥й засоб≥в в≥дтворенн€ презентац≥њ дл€ демонстрац≥њ њњ на комп’ютер≥, на €кому не встановлена жодна система опрацюванн€ презентац≥й, та ≥н.

—фери використанн€ комп’ютерних презентац≥й:

–екламуванн€ товар≥в, послуг;

—упров≥д виступ≥в, демонстрац≥€ ≥дей;

—творенн€ фотоальбом≥в;

Ќаочне поданн€ навчальних матер≥ал≥в;

 онтроль знань;

 еруванн€ навчально-п≥знавальною д≥€льн≥стю учн≥в тощо.

5. –обота учн≥в над вправами по застосуванню знань.

5.1   ѕрактична робота.

≤нструктаж з техн≥ки безпеки.

–обота з програмою PAINT.

ƒиференц≥йоване завданн€.

”чн≥ отримують на виб≥р диференц≥йован≥ картки ≥з завданн€ми:

5.2   –елаксац≥€.

6. ѕ≥дсумок уроку.

 • ўо таке презентац≥€? ƒе використовуютьс€ презентац≥њ?
 • « €ких об’Їкт≥в складаЇтьс€ презентац≥€?
 • ўо таке мультимед≥а?

як п≥дсумок нашоњ роботи буде написанн€ словника.

”крањнською

–ос≥йською

¬≥дкрити

ќткрыть

«берегти

—охранить

¬игл€д

¬ид

ѕоказ слайд≥в

ƒемонстраци€ слайдов

ѕочати показ

Ќачать показ

ƒомашнЇ завданн€.

¬ивчити тему «ѕон€тт€ презентац≥њ.  омп’ютерна презентац≥€, њњ об’Їкти».

—качан: 485

–°–∞–Љ–∞—П –Љ–∞—Б—И—В–∞–±–∞–љ–∞—П –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Њ–љ–љ–∞—П –Њ–ї–Є–Љ–њ–Є–∞–і–∞ –Њ—В –Т–Є–і–µ–Њ—Г—А–Њ–Ї–Є –≤ –Ш–љ—В–µ—А–љ–µ—В√отовые уроки информатики дл€ 5-го класса на весь учебный год

ƒобавить ваш комментарий


ƒл€ перехода на новую строку просто нажмите enter


* ¬аш комментарий по€витс€ выше всех остальных

ѕрочие материалы этого раздела:

“ест по информатике на тему "≤нтернет"

ћатериал на украинском €зыке. “ест поможет проверить полученные знани€ по теме.

ѕрограммирование ветвлений на ѕаскале

Ќа уроке происходит формирование у учащихс€ «”Ќ составлени€ алгоритмов ветвлени€ на јя, выполнени€ трассировки ветв€щихс€ алгоритмов, составлени€ блок-схем.

–абоча€ программа по учебному курсу Ђ»нформатика в играх и задачахї

Ќасто€ща€ рабоча€ программа разработана применительно к учебной программе Ђ»нформатикаї, √ор€чев ј.¬., 2004 г.

«ащита информации

 онспект урока, с просмотром видеороликов, учащиес€ знаком€тс€ с современными информационными угрозами, нарушени€ми авторского права, способами защиты информации, вырабатывают единые правила поведени€ в сети »нтернет.†ƒомашнее задание: разработать листовку "„то важно знать, чтобы в сети не попасть"